FOKUS

  • International
  • Photography
  • Award
FOKUS AWARD 13-th Edition

TEMA

“Me zhvillimin e konceptit unë individi përcakton veten dhe krijon identitetin e tij në jetën shoqërore, pastaj ndalet në pikat që atë e ndajnë nga të tjerët dhe me këtë ndarje i nxjerr në pah ndryshimet e tyre. Si në rrafshin individual, ashtu edhe në atë shoqëror, egzistojnë shumë modele brenda të cilave njeriu e krijon idealin e tij. Në konture kryesore, raca, gjinia, përkatësia etnike, ajo fetare, gjuhësore, morale, kulturore, intelektuale, ekonomike, etj. janë modelet që njeriu i ndjek për ta përcaktuar veten. Këto modele përcaktojnë pozicionin e unë dhe tjetri dhe është koncepti unë që e definon një person në shoqëri dhe është pushteti i unit ai që e nxjerr në sipërfaqe tjetrin. Tjetri është mendimi ndryshe, i huaji, i ardhuri, mysafiri, refugjati, jo përkatësi, Lindja, Perëndimi…

Në këndvështrimin e botës moderne, ky koncept krijohet mbi rezistencën, luftën, vdekjen, dhimbjen, tragjedinë dhe duket se aty ku ndodhin këto, tjetri mund të shfaqet në çdo moment. Duke u zhytur thellë e kuptojmë që në fakt në mes unë dhe tjetri egziston një paradoks që na bën të kuptojmë se pavarësisht se janë koncepte të poleve të kundërta, në të njejtën kohë plotësojnë njëra tjetrën. “ –

 

Vlora Demiri, Kuratore

 

Fituesi  do të shperblehet si çdo vit me 1000 EURO. Çmimet e gjashtë kategorive të tjera do të jenë honorifike dhe të shoqëruara me trofeun përkatës.

Në Fokus

FOKUS AWARD

NEWS & PRESS

MË SHUMË
FOKUS AWARD

STREET PHOTOGRAPHY

MË SHUMË
FOKUS AWARD

NATURE

MË SHUMË
FOKUS AWARD

PORTRAIT

MË SHUMË
FOKUS AWARD

WEDDING

MË SHUMË
FOKUS AWARD

FASHION & LIFE STYLE

MË SHUMË
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy