FOKUS

  • International
  • Photography
  • Award

Land

Kjo kategori përfshin të gjitha fotot e peisazhit, kafshëve, bimëve dhe proceseve natyrore. Mund të përfshihen ndërtesa dhe njerëz që, me qëllimin dhe pozicionin e tyre, përshtaten me peizazhin, por nuk dominojnë fotografinë. Në këtë kategori përfshihen edhe fotot të cilat përmes estetikës dhe mesazhit në themel të tyre theksojnë çështjen e mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit natyror.
Fotografitë duhet të jenë bërë në periudhen kohore 2021 – 2024. Janë të pranueshme përmirësimet e mëposhtme të fotografisë: prerja, ndryshimet e kontrastit dhe ekspozimit, korrigjimi i ngjyrave, desaturimi, HDR, përzierja e dy ose tre kornizave në një, por nga i njëjti vend dhe i njëjti kornizë kohore. Nuk janë të pranueshme: Importimi i elementeve nga fotografi të tjera, apo nga e njëjta skenë në një ditë tjetër, apo përdorimi i ndonjë teknike tjetër që nuk përmendet në listën e ndërhyrjeve të lejuara. Jane te ndaluara fotografite e krijuara nga inteligjenca artificiale. Ju mund te aplikoni vetem me nje foto per kete kategori.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy