About Us

About FOKUS

Focus is an international event dedicated to Art Photography and the values it conveys in the vast field of visual arts. Rooted in the tradition on Albanian Photography, but always following the international experience.
Also, it aims to increase the quality, competition, as well as promote positive dialogue on photography, based on the experience of various art schools around the world. With a modest start in 2006, from a group of enthusiasts passionate about photography, we have managed to bring Focus to a high artistic level, not only in the Balkans, but also beyond.
In fact, this is best demonstrated by the participation of many photographs from all over the world. The role of organizers has always been and will remain only collecting photos and submitting them to an international jury, which will then decide on their assessment.

Rreth FOKUS

Fokus është një aktivitet Ndërkombëtar kushtuar Fotografisë Artistike dhe vlerave që ajo përcjellë në fushën e madhe të arteve pamore. Për bazë kemi pasur traditën e Fotografisë Shqiptare, por gjithmonë duke ndjekur edhe eksperiencat ndërkombëtare.
Gjithashtu, kemi tentuar në rritjen e cilësisë, konkurencës, si dhe nxitjes së një dialogu pozitiv mbi fotografinë, bazuar mbi eksperiancën e shkollave të ndryshme të artit anembanë botës. Me një fillim modest, që në vitin 2006, nga një grup entuziastësh që fotografinë e kanë pasion, arritëm që Fokusin ta ngrejmë në një nivel të lartë artistik, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë.
Këtë më së miri e dëshmon pjesëmarrja e shumë fotografëve nga mbarë bota. Roli i organizatorëve çdoherë ka qenë, dhe do të mbetet, vetëm mbledhja e fotografive dhe paraqitja e tyre para një jurie ndërkombëtare, e cila pastaj do të vendosë për vlerësimin e tyre

Organizer:
Ministry of Culture, Fier Municipality, FIOF, Albania Focus Center, BenArt Print, Art Gallery “Vilson Kilica”,  “Antik” Association.

Organizator:
Ministria e Kulturës, Bashkia Fier, FIOF, Qëndra “Albania Fokus”, BenArt Print, Galeria e Artit “Vilson Kilica”, Shoqata “Antik”.