FOKUS

  • International
  • Photography
  • Award

FASHION & LIFE STYLE

Këtu përfshihen të gjitha fotot që kanë të bëjnë me prezantimin e një stili, ato të modës, të objekteve, produkteve, njerëzve etj. Fotografitë duhet të jenë bërë në periudhen kohore 2020 – 2022. Nuk ka kufizime editimi.
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy