FOKUS

  • International
  • Photography
  • Award

LIFE

Këtu përfshihen të gjitha fotot që kanë të bëjnë me prezantimin e një stili, ato të modës, të objekteve, produkteve, njerëzve, dasmave etj. Fotografitë duhet të jenë bërë në periudhen kohore 2021 – 2023. Janë të pranueshme përmirësimet e mëposhtme të fotografisë: prerja, ndryshimet e kontrastit dhe ekspozimit, korrigjimi i ngjyrave, desaturimi. Nuk janë të pranueshme: Importimi i elementeve nga fotografi të tjera, klonimi dhe fshirja e pjesëve të fotografisë, ose përdorimi i ndonjë teknike tjetër që nuk përmendet në listën e ndërhyrjeve të lejuara. Jane te ndaluara fotografite e krijuara nga inteligjenca artificiale.
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy